ต้องการความช่วยเหลือ? Hotline โทร 02 810 6687, 02 810 8892-6 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8:30 - 17:30
หรือ Email มาที่ Services@icons.co.th
www.icons.co.th
Sponsored

Renovation project of a 5-star hotel in Sukhumvit area (phase#3) at Khlongtoei, Bangkok is reported. The renovation will include guest’s room, interior work such as new wallpaper, coloring, toilet&sanitary ware, furniture and other related systems.

Project Detail :
For member only
Project Value :
For member only
Consturction Start :
For member only
Consturction End :
For member only
Contact Name :
For member only
Address :
For member only
Telephone Number :
For member only
Fax Number :
For member only
Web site :
For member only
Email :
For member only
Report date : 24/5/2562

To access comprehensive detail,please contact for member subscription.

Sponsors